תנאים ותקנון השימוש באתר “חבילה לדירה מבית סוגרים הכל לדירה”

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד .

“איי ווב שרותי אינטרנט” (להלן: “החברה”) מפעילה אתר “חבילה לדירה – מבית סוגרים הכל לדירה” (להלן: “האתר”) למכירת מוצרים או/ו שירותים שונים בישראל. 

ההוראות של תקנון האתר יחולו על כל שימוש ורכישה באתר. התקנון מהווה חוזה התקשרות בין החברה לבינך לכל דבר ועניין. 

הגלישה באתר ו/או רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר זה, מהווה את הסכמתך לתקנון זה.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

כללי

 • אתר זה מיועד לשימוש לבני 18 ומעלה בעלי כתובת מגורים בישראל בלבד, אשר ברשותם כרטיס אשראי ישראלי תקף.
 • השימוש באתר הינו לצרכים אישיים בלבד ולא מסחריים ו\או סיטונאים.
 • הנך מתבקש למסור את פרטיך האישיים בהתאם להוראות האתר בעת הרישום אליו.
 • הנך מתחייב לפעול לפי הוראות האתר בתום לב, מסירת פרטים כוזבים אסורה בהחלט וייראו בה עבירה פלילית עפ”י הוראות חוק העונשין.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון האתר בכל עת. התקנון המופיע באתר במועד הרכישה יהיה את התקנון המחייב את החברה.
 • כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות סימני מסחר, סימני לוגו, הינם בבעלותו הבלעדית של האתר “חבילה לדירה – מבית סוגרים הכל לדירה”.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך כזאת ו/או אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה מטעם האתר “חבילה לדירה – מבית סוגרים הכל לדירה”.

מכירה באתר

 • “החברה” מציעה באתר מוצרים ושירותים מסוגים שונים, ואריאציות וכמויות כפי שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד.
 • “החברה” תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי את מחיר המוצרים והשירותים והם יהיו תקפים למועד הצגתם באתר בלבד.
 • “החברה” שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחיר המוצרים בכל עת.
 • במקרה ויתברר לחברה כי בשל טעות ו\או תקלה אזל המוצר מהמלאי ו\או הוצג מחיר שגוי, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה ולהשיב ללקוח את התשלום ששילמת.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות קבוצתיות בהם ישתתף מוצר או שירות מסוים והמחיר יהיה תלוי במספר משתתפים מינימלי לפי קביעת החברה. החברה תהיה רשאית לבטל את המכירה במידה ולא בוצעו רכישות במספר המינימלי ובמקרה כזה לא תחויב בתשלום.
 • כל מכירה באתר תאושר רק לאחר קבלת אישור עסקה מחברת האשראי וקבלת אישור הזמנה מהחברה.

ביטול רכישה

 • ביטול רכישה הינו בהתאם להוראת חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א 2010. 
 • ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום, מיום קבלת המוצר.
 • במקרה של ביטול עסקה תחויב בשיעור של 5%, אך לא למעלה מ- 100 ש”ח בהתאם להוראות החוק.
 • במקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח אלייך, החברה רשאית לחייב בדמי משלוח מלאים.
 • ביטול עסקה ייעשה על ידך בכתב בלבד, באמצעות פקס או דואר אלקטרוני שישלח אל החברה.

משלוח / איסוף עצמי

 • המחיר אינו כולל דמי משלוח, דמי משלוח יצוינו בנפרד.
 • דמי המשלוח ישולמו לחברה במסגרת התשלום בגין המוצר.
 • אספקת המוצרים תעשה על-ידי החברה או על ידי הספקים או על ידי מי מטעמם.
 • אספקת המוצרים תעשה במשלוח או באיסוף עצמי לפי בחירתך. בכל מקרה לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה.
 • אספקת המוצר תעשה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד הרכישה בלבד.
 • דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר אינם כוללים חיובים בגין הובלה כדוגמת הובלה במנוף, במעבר ל- 2 קומות בבניין ללא מעלית המתאימה להובלת המוצר, כל תוספת בגין הובלה תחול עלייך ותשולם על ידך ישירות לספק בעת אספקת המוצר.
 • מועד אספקת המוצר יהיה בהתאם לאמור בדף המוצר, במידה ולא יצוין מועד מסירה, מועד המסירה יהיה תוך 14 ימי עבודה מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי ואישור ההזמנה ע”י החברה. (ימי עבודה יחשבו מיום א’ עד יום ה’ בלבד, ערבי חג וימי שבתון אינם נחשבים כימי עבודה).
 • איחור במסירה בשל כוח עליון כגון שביתות, עיצומים, מלחמה, שריפה, שטפון או כל סיבה שלחברה אין שליטה עליה, לא יחשבו כאיחור במסירת המוצר ולא יחשבו כהפרת ההתחייבות של החברה כלפיך.
 • ידוע לך כי בשל המצב הביטחוני במדינה ומשקולים שונים, חברות ההובלה מסרבות לבצע משלוחים לישובים מעבר לקו הירוק או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנה ביטחונית למוביל. במקרה בו יתברר לחברה כי בנסיבות נוצרו אין באפשרותה באמצעים הרגילים הנהוגים בחברה לספק לך את המוצר והצדדים לא מצאו פתרון שיהיה מקובל על שני הצדדים, תהיה החברה רשאית לבטל העסקה ולהשיב לך את כספך ששולם לחברה.

מדיניות החזרת מוצרים

 • במידה והנך מעוניין להחזיר מוצר לחברה, המוצר יוחזר על ידך ובאחריותך אל כתובת החברה בתוך 14 יום מיום הקנייה.
 • מוסכם עליך כי עליך להחזיר את המוצר שלם באריזתו המקורית, ללא כל פגיעה ו/או נזק ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף חשבונית מקור.
 • לא ניתן להחזיר לחברה מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא באישור הספק ובהסכמתו.
 • תמורה תינתן בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, בהתאם להוראות החוק.
 • עסקה שנעשתה בכרטיס אשראי או בצ’ק, ינוכו בנוסף הוצאות בגין סליקה בגובה 2%.

אחריות למוצרים

 • האחריות למוצרים תינתן ע”י הספקים השונים בהתאם לתעודת אחריות שתסופק עם המוצר.
 • התמונות באתר, נועדו להמחשה בלבד.
 • החברה אינה אחראית לתוכן שסופק ע”י צד ג’ כדוגמת יבואן ו\או יצרן ו\או ספק.
 • החברה אינה אחראית להרכבת המוצרים או להתקנתם, אחריות זו תחול על הלקוח ובאחריותו ועל חשבונו.
 • הנך אחראי באופן בלעדי לתחזוקת המוצר ולשירות הנדרש עבור המוצר.

אבטחת מידע פרטיות החנות

 • החנות נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה המוצפנת בטכנולוגיית ssl ופרוטוקול https. 
 • כל העברה של מס’ כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן.
 • במקרים שאינם בשליטתה או הנובעים מכוח עליון, ה”חברה” לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף או ישיר שיגרם לך או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין או לגורם שיעשה בו שימוש ללא הרשאה.

סמכות שיפוט וברירת הדין

ברירת הדין בכל הקשור לענייני האתר זה הינה עפ”י הדין הישראלי וסמכות השיפוט המקומית הינה לבית המשפט ברמלה בלבד.