כיורים מונחים לבחירה

כיור מונח מבריק דגם תמר

שם הדגם: תמר

רוחב: 49 ס”מ

עומק: 39 ס”מ

גובה: 15 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם שיקמה

שם הדגם: שיקמה

רוחב: 62.5 ס”מ

עומק: 42.5 ס”מ

גובה: 15 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם פולג

שם הדגם: פולג

רוחב: 59 ס”מ

עומק: 39 ס”מ

גובה: 14 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם אונו

שם הדגם: אונו

רוחב: 50.5 ס”מ

עומק: 40 ס”מ

גובה: 14.5 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם נוקד

שם הדגם: נוקד

רוחב: 70 ס”מ

עומק: 38 ס”מ

גובה: 13 ס”מ

שם הדגם: נעמן

רוחב: 40.5 ס”מ

עומק: 33.5 ס”מ

גובה: 14.5 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם מזור

שם הדגם: מזור

רוחב: 41 ס”מ

עומק: 41 ס”מ

גובה: 13 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם הדר

שם הדגם: הדר

רוחב: 58 ס”מ

עומק: 43 ס”מ

גובה: 12 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם גזר

שם הדגם: גזר

רוחב: 60 ס”מ

עומק: 40 ס”מ

גובה: 15 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם גדור

שם הדגם: גדור

רוחב: 46 ס”מ

עומק: 32.5 ס”מ

גובה: 13.5 ס”מ

שם הדגם: דישון

רוחב: 60 ס”מ

עומק: 38 ס”מ

גובה: 13 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם בוקק

שם הדגם: בוקק

רוחב: 59 ס”מ

עומק: 38.5 ס”מ

גובה: 21 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם ארדון

שם הדגם: ארדון

רוחב: 39 ס”מ

עומק: 39 ס”מ

גובה: 14 ס”מ

שם הדגם: ארבל

רוחב: 42 ס”מ

עומק: 31.5 ס”מ

גובה: 14.5 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם יתיר

שם הדגם: יתיר

רוחב: 40 ס”מ

עומק: 40 ס”מ

גובה: 13 ס”מ

כיור מונח מבריק דגם עמוד

שם הדגם: עמוד

רוחב: 52 ס”מ

עומק: 36 ס”מ

גובה: 12 ס”מ